Logotyp för Föreningen Blindas Väl.

Vilka får anslag?

 

Endast synskadade kan få bidrag från Föreningen Blindas Väl. Med stöd av våra stadgar beslutar styrelsen vilka som ska beviljas anslag. För att styrelsen ska kunna fatta beslut om ett specifikt anslag krävs en anslagsansökan. Föreningen stödjer synskadade genom anslag både till vuxna, ungdomar och barn. Föreningen stödjer främst åtgärder som bidrar ökad självförsörjning, dvs. att möjliggöra att få ett arbete. Föreningen Blindas väl stödjer den enskilde individen med anslag både för att få sysselsättning som anställd och som ägare eller delägare i företagsverksamhet. Företagsamheten kan vara i form av aktiebolag, egen företagare, handelsbolag eller ekonomisk förening.

Stadgarna har reviderats ett antal gånger under vår långa historia. Andemeningen har dock hela tiden varit detsamma, dvs vi har alltid syftat till att stödja synskadade individers möjligheter till självförsörjning, dvs att komma ut i arbete. Ordvalet i stadgarna har ändrats, exempelvis användes uteslutande ordet blind istället för det idag mer använda ordet synskadad, som ska täcka in både helt blinda personer och de som upplever sig som synskadade. En del moderniseringar har gjorts av språkbruket i övrigt vid ett par tillfällen och i något fall har förtydligande gjorts vad avser begreppet behövande. För synskadade barn och ungdomar krävs idag inte att respektive sökande ska vara behövande, vilket är ett krav för övriga synskadade.