Logotyp för Föreningen Blindas Väl.

Exempel på anslag

 

Anslagsområdena är omfattande och föränderliga över tiden. Längre tillbaka i tiden gavs huvudsak anslag till synskadade hantverkare. Idag är självklart situationen en helt annan. Visst ger vi fortfarande bidrag till sysselsättning inom hantverksområdet, men en stor del av vår bidragsgivning går idag till andra arbetsområden.

Här nedan följer några exempel på arbetsområden som Föreningen Blindas Väl gett bidrag till:

 • Konstnärlig verksamhet
 • IT utveckling
 • Nätverksteknik
 • Journalistik
 • Kroppsvård
 • Programvaruutveckling
 • Hälsovård
 • Sportsliga elitsatsningar
 • Juridik
 • Ekonomi
 • Teknik
 • Djurvård
 • Media
 • Service.

Stödet till den enskilde synskadade oavsett vilket arbetsområde som avses kan variera. Det kan avse inköp av utrustning för själva verksamheten, det kan avse utbildning eller vidareutbildning, det kan avse personligt hjälpmedel som inte kan erhållas på annat sätt, det kan avse olika typer av marknadsföringsinsatser, det kan avse personlig utveckling och mycket annat.

Föreningen har inte satt några gränser för vilken typ av arbetsområde som ska stödjas inte heller har Föreningen satt gränser för exakt vad den enskilde ska få stöd för när det gäller att främja möjlighet att komma ut i arbete. Varje ansökan behandlas utifrån den beskrivning som styrelsen fått i anslagsansökan.