Logotyp för Föreningen Blindas Väl.

Ändamålsparagrafen i våra stadgar

 

Föreningen Blindas Väl har till ändamål att inom Sverige genom bidrag och anslag på olika sätt främja hjälpverksamhet av behövande synskadade eller vård och fostran av synskadade barn och ungdomar eller utbildning av synskadade. Verksamheten skall främst inriktas på åtgärder som stärker den enskildes förmåga till självförsörjning.