Logotyp för Föreningen Blindas Väl.
Synskadad man ute och går. Foto.

Stöd vår verksamhet


Vi tar tacksamt emot arv och gåvor. De anslag som delas ut idag är en del av avkastningen på föreningens kapital. Vårt kapital har sedan år 1885 i grunden tillkommit genom arv och gåvor. Genom en långsiktig och varsam kapitalförvaltning har alltid en del av den årliga avkastningen avsatts för att skydda kapitalets reala värde, dvs. att styrelsen har sett till att inflationen inte har urholkat kapitalets värde.

Föreningen Blindas Väl tigger inte pengar utan anpassar sin verksamhet efter det kapital som finns och den avkastning som kapitalet genererar. Självklart tar vi tacksamt emot nya arv och gåvor eftersom behovet av att stödja synskadade till ett fungerande arbetsliv är mycket stort.

Nya arv och gåvor skapar möjlighet för Föreningen Blindas Väl att vidareutveckla verksamheten. Är Du intresserad av att stödja vår verksamhet ber vi Dig ta kontakt med vår ordförande. Vi kan hjälpa till, i det fall Du önskar, att formulera ett arv eller gåvobrev och anvisa hur inbetalning av en gåva ska ske.

Föreningen Blindas Väl har genom sin goda kapitalförvaltning visat att donatorers gåvor förvaltats på ett seriöst, långsiktigt och ansvarsfullt sätt.